Gezonde senior?

Onze huisdieren worden tegenwoordig steeds ouder. Een kleine hond valt in de categorie senior vanaf 12 jaar en een grote hond vanaf 8 jaar. Een kat is vanaf 12 jaar een senior. Helaas komt ouderdom vaak met gebreken, die in eerste instantie niet op hoeven te vallen. Naarmate deze langer bestaan worden de klachten heftiger, tot er een punt komt dat uw dier er echt ziek van is. Voor de meeste ouderdomsaandoeningen geldt dat ze moeilijker te behandelen zijn naarmate ze langer bestaan. Daarom is het belangrijk om symptomen snel te herkennen.

De meest voorkomende ouderdomsaandoeningen zijn:

 • Nier- of leverfalen
 • Suikerziekte
 • Hart- en vaatziekten
 • Tumoren
 • Gewrichtsproblemen
 • Gebitsproblemen
 • Overgewicht
 • Te snel werkende schildklier (kat)

Verschijnselen
De verschijnselen zijn afhankelijk van de aandoening en van de ernst ervan. De meest voorkomende zijn:

 • Veel drinken en plassen. Uw hond of kat doet grote plassen en heeft eerder de drinkbak leeg. Soms kunnen ze de urine niet meer ophouden en gaan in huis plassen.
 • Meer of minder eetlust. Als de eetgewoontes van uw dier veranderen kan dit wijzen op een ouderdomsaandoening. Bij nier- of leverproblemen neemt de eetlust af, bij een schildklierprobleem kan deze juist toenemen. Sommige dieren willen geen harde brokken meer eten of hebben meer tijd nodig om hun voer op te eten.
 • Vermageren of aankomen. Uw dier vermagert, heel langzaam of juist plotseling. Soms is dit gewenst, maar als er verder niets verandert aan het leefpatroon van uw dier kan dit wijzen op een ouderdomsaandoening. U bent welkom om uw dier geregeld te wegen.
 • Veranderd gedrag. Uw dier kan bijvoorbeeld onrustig worden, soms met name ’s nachts. Ook kan uw dier juist slomer worden, agressief worden of afwezig lijken.
 • Speekselen, vieze geur uit de bek. Door een slecht gebit kan uw dier gaan speekselen of kan uit de bek gaan ruiken. Ook andere aandoeningen kunnen dit veroorzaken.
 • Verminderd uithoudingsvermogen. Uw hond kan steeds minder ver wandelen of uw kat wilt steeds minder spelen. Bij activiteit gaat uw dier eerder hijgen of gaat vaak liggen.
 • Stijve, wankele gang. Uw hond komt met moeite uit de mand of wilt niet meer opstaan om u te begroeten. Uw kat kan niet meer hoog springen of heeft moeite met traplopen.
 • Bulten. Soms krijgen oudere dieren steeds meer bulten. Dit kunnen goed- of kwaadaardige tumoren zijn. Maar ook in het lichaam kunnen deze ontstaan; de ene vorm sneller dan de andere.
 • Slechte vachtconditie. De ooit zo glimmende vacht wordt dof en stug of uw dier verhaart meer. Er komen meer klitten in de vacht.
 • Slecht zien. Dit begint vaak in het schemer maar kan later ook overdag opvallen. Uw dier kan een waas over de ogen krijgen.

Wanneer u één of meerdere van bovenstaande verschijnselen opmerkt is het verstandig om uw dier te laten onderzoeken. Bij twijfel kunt u altijd bellen om een afspraak te maken. Daarnaast kan uw dier preventief worden onderzocht, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse vaccinatie.

 

 

Vroeg signaleren: wat kunnen we doen?
Het is belangrijk dat problemen in een zo vroeg mogelijk stadium wordt opgespoord, zodat uw dier zo goed mogelijk ondersteund kan worden. Dit heeft meerdere redenen:

 1. Bij aandoeningen als nierfalen treden verschijnselen pas op als 75% van de nieren is uitgevallen.
 2. De capaciteit om aandoeningen aan te kunnen is kleiner bij senioren; door een slechter immuunsysteem, minder vetreserves en soms slechter werkende hart en longen.
 3. Als er verschijnselen optreden gaat een senior sneller achteruit, doordat er veel energie naar de zieke organen gaat.
 4. Er kunnen vervelende bijwerkingen optreden; hoge bloeddruk, slechtere regulering van de lichaamstemperatuur of vermageren.

Met name bij een ouder dier is het dus belangrijk om vroegtijdig, dus nog voor er verschijnselen zijn, problemen op te sporen. Zo kan achteruitgang worden voorkomen. Daarnaast ontstaan de verschijnselen vaak geleidelijk, waardoor het minder opvalt. Jaarlijkse controle is dus erg belangrijk, dit heet ook wel een geriatrisch consult.

Geriatrisch consult
Wanneer uw dier senior is kunt u een afspraak maken voor een geriatrisch consult. Dit consult omvat een aantal stappen:

 • Uitgebreide anamnese (vraaggesprek)
 • Lichamelijk onderzoek
 • Orthopedisch onderzoek
 • Bloedafname voor geriatrisch profiel
 • Bloeddrukmeting (bij de kat)
 • Urineonderzoek (liefst op verse ochtendurine)

Uitgebreide anamnese
U kunt uw dierenarts helpen door informatie te geven. Bij de verschijnselen staat beschreven waar u allemaal op kunt letten. Noteer eventueel uw bevindingen op papier; zo weet u zeker dat u niets vergeet.

Lichamelijk onderzoek
Tijdens elk consult wordt uw dier volledig onderzocht. Tijdens een geriatrisch consult ligt de nadruk op de organen die het meest ouderdomsaandoeningen veroorzaken. Dit zijn met name het gebit, de buikorganen, het hart en eventuele bulten.

Orthopedisch onderzoek
Wanneer uw hond verschijnselen vertoont van artrose wordt ook een orthopedisch onderzoek gedaan. De gewrichten worden onderzocht op afwijkingen als overvulling, benige verdikking, verminderde beweeglijkheid en pijnlijkheid. Eventueel kunnen er aanvullende röntgenfoto’s worden gemaakt.

Bloedafname voor geriatrisch profiel
Het bloed wordt onderzocht op de belangrijkste waarden, die informatie geven over de nierfunctie, leverfunctie, schildklierfunctie, suikerziekte, spierfunctie en eventuele ontstekingen. Hiervoor wordt het bloed opgestuurd naar een gespecialiseerd laboratorium. De uitslag is binnen enkele werkdagen bekend en wordt vervolgens met u besproken. Wanneer uw dier klachten heeft is het belangrijk om deze informatie eerder te weten; er zal dan worden gekozen om een compacter bloedonderzoek in onze praktijk uit te voeren. Ook hierbij wordt gekeken naar de nierfunctie, leverfunctie en suikerziekte, bij de kat wordt ook de schildklierfunctie onderzocht. Op deze uitslag kunt u wachten; het onderzoek duurt ongeveer een kwartier.

Apparatuur voor bloedonderzoek

Bloeddrukmeting
Tijdens het consult wordt de bloeddruk van uw kat gemeten. Het consult brengt stress met zich mee waardoor de bloeddruk stijgt. Daarom worden meerdere metingen genomen en wordt met de stress rekening gehouden. Ook hiervan krijgt u gelijk de uitslag.

Urineonderzoek
Uit het urineonderzoek kan informatie worden verkregen over onder andere suikerziekte en de nier- en leverfunctie. Hiervan krijgt u ook gelijk de uitslag.

Uw dier in topconditie?
De kans dat uit het bloedonderzoek blijkt dat alle organen goed functioneren is relatief groot. Dit heeft ook enorme voordelen; we hebben nu uitgangswaarden van uw dier waarmee we toekomstig bloedonderzoek kunnen vergelijken. Ook kunnen we nu voorzorgsmaatregelen nemen om de conditie zo goed te houden.

Het is aan te raden een dieet te kiezen dat is aangepast op de levensfase. Als uw dier niet al op een dieet staat is het beste om een seniorendieet aan uw hond of kat te geven. Daarmee wordt al vooruitgelopen op eventueel minder goed functionerende organen. Daarnaast bevat een seniorendieet vaak minder calorieën om het gewicht optimaal te houden. Dit voorkomt overmatige slijtage van de gewrichten.

We hopen u nog jarenlang plezier met uw huisdier te kunnen geven. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u altijd bij ons terecht!